درس هایی از اقتصاد اتریشی برای کسب و کارها – ارزش پیشنهادی

آنچه مشتریان را ترغیب میکند تا از خدمات یک کسب‌وکار استفاده کنند، «ارزش» است و ارزش مهمترین چیزی‌ست که یک کسب‌وکار با آن درگیر است.

«ارزش»، آن فاکتور مهمی‌ست که مشتریان یک کسب‌وکار بخاطرش به آن کسب‌وکار علاقه‌مند می‌شوند و یا از آن بیزار می‌گردند.

قبلا در یادداشتی توضیح داده شد که ارزش ذهنی‌ست (نظریه ذهنی بودن ارزش و چگونگی شکل‌گیری معامله) و همچنین از این صحبت شد که ارزش در کسب‌وکار خلق نمی‌شود، بلکه در ذهن مشتری ایجاد میگردد و کسب‌وکار آنرا تسهیل میکند (درس هایی از اقتصاد اتریشی برای کسب و کارها – مدل کسب و کار) .

در این یادداشت، میخواهیم به موضوع «ارزش» بیشتر بپردازیم.

ادامه مطلب

درس هایی از اقتصاد اتریشی برای کسب و کارها – مدل کسب و کار

میتوان به جرات گفت مکتب اتریشی اقتصاد، بیش از هر مکتب دیگری مشوق کارآفرینی و طرفدار بازار آزاد است. آموزه های این مکتب، بسیار برای کارآفرینان ارزشمند است و میتواند به آنها در طراحی کسب و کارهایشان کمک کند.

در سلسله یادداشت هایی به نام «درس هایی از اقتصاد اتریشی»، قرار است به این آموزه ها بپردازیم.

پیش از خواندن این یادداشت، پیشنهاد میکنم نگاهی به نظریه ذهنی بودن ارزش که یکی از پایه های اساسی مکتب اقتصاد اتریشی است، بیاندازید.

یادداشت درباره ذهنی بودن ارزش در اکونوت

اما «مدل کسب و کار اتریشی» و یا «مدل کسب و کار تجربه‌محور» چیست؟

مدل کسب و کار تجربه محور، درواقع مانند آشپزی‌ست که ویژگی‌هایی دارد:

ادامه مطلب