نظریه بازی‌ها

در نظریه بازی‌ها، صحبت از آنست که بسیاری از اوقات، تصمیمات ما تابعی از تصمیمات سایر افراد است.

ما تصمیم a را می‌گیریم، به آن دلیل که دیگری تصمیم b را گرفته و یا انتظار می‌رود که بگیرد، اگرنه ممکن بود طور دیگری رفتار می‌کردیم.

برای این موضوع، مثال‌های فراوانی در زندگی روزمره و مسائل کسب‌وکار است. فرض کنید دو شرکت x و y ، هرکدام محصول تقریبا مشابهی تولید می‌کنند. قیمت محصول شرکت x برابر با ۱۰,۰۰۰ تومان و قیمت محصول شرکت y برابر با ۹,۸۰۰ تومان است.

حال شرکت x ، به دلیلی تصمیم می‌گیرد تا قیمت خود را تا رقم ۵,۰۰۰ تومان پایین بی‌آورد. اینجا شرکت y است که باید تصمیمی بگیرد که عوامل موثر بر آن تصمیم، فقط مسائل داخلی خودش نیست. باید تصمیم بگیرد با بالا نگه‌داشتن قیمت خود، بخش بزرگی از بازار را ازدست بدهد و یا با کاهش قیمت خود، همچنان در بازار بماند و رقابت کند.

ادامه مطلب